چهارشنبه 29 تیر‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (8)

گفتنی ها کم نیست...

رستنی ها کم نیست

من و تو کم بودیم

               خشک و پژمرده تا روی زمین خم بودیم


گفتنی ها کم نیست

من و تو کم گفتیم

مثل هذیان دم مرگ از آغاز

              چنین در هم و بر هم گفتیم


دیدنی ها کم نیست

من وتو کم دیدیم

              بی سبب از پاییز

              جای میلاد اقاقی ها را پرسیدیم


چیدنی ها کم نیست

من و تو کم چیدیم

             وقت گل دادن عشق روی دار قالی

             بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم


شهریار قنبری