یکشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1391
ن : star نظرات (6)

آیا میدانید؟

یا می‌‌دانید  که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند

Kan Ghu Ru 

که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است

در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم