سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

سهراب سپهری

قسمتی از شعر "سوره ی تماشا" از مجموعه هشت کتاب "سهراب سپهری"


هر که در حافظه ی چوب ببیند باغی

صورتش در وزش بیشه ی شور ابدی خواهد ماند
هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود
آنکه نور از سر انگشت جهان برچیند
میگشاید گره ی پنجره را با آه...