دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (3)

دل تنگ


خدایا قفس سینه من سنگ شده است

دل من تنگ شده است

تنگ یک رنگی ها

تنگی حسی گذرا

از و رنگ و ریا

بی تفاوت به تمام دنیا

پشت پا زد دل من به همه آدم ها