یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

دل نوشته (3)


روزگار را ای کاش کلافی رنگین در دستانم بود میشکافتم تا همه را از دم یک رنگ ببافم  تا شاید دو رویی را در پس تک رنگی کلافها نابود کنم.