یکشنبه 18 مهر‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (5)

گفته هایی تعمق برانگیز


برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی...از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند.در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده.