دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391
ن : star نظرات (4)

سقوط

راهی ندارد جز سقوط
برگ پاییزی...
هنگامی که می داند درخت
عشق برگ تازه ای در دل دارد