دوشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (9)

شاملو

عشق عشق می آفریند

عشق زندگی می بخشد

زندگی رنج به همراه دارد

                                    رنج دلشوره می آفریند

                                    دلشوره جرات می بخشد

                                    جرات اعتماد به همراه دارد

                                                                           اعتماد امید می آفریند

                                                                           امید زندگی می بخشد

                                                                           زندگی عشق می آفریند

                                                                           عشق عشق می آفریند


                                                                      

(احمد شاملو