سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (4)

نقاش

آه را میکشم

انتظار را میکشم

فریاد را میکشم

درد را میکشم

بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی شده ام که بتوانم دست بکشم.