شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (3)

خدا را دوست دارم

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با هر  user nameکه باشم مرا connect  میکند.

خدا را دوست دارم با خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا d.c نمی کند.

خدا را دوست دارم چون هیچ وقت به من پیغام line busy  نمیدهد.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با یک delete  هر چه را که بخواهم پاک میکند.

خدا را دوست دارم به خاطر این همه wallpaper که update میکند.

خدا را دوست دارم با اینکه خیلی بدم من را log off  نمیکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکع همه چیز من را میداند ولی send to all نمیکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همیشه جز friend  هام می ماند و من را delete  و ignore  نمیکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه من را install  کرد.

خدا را دوست دارم برای اینکه این همه friend برای من add  کرد.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه اراده کنم on  میشود و من میتوان باهاش حرف بزنم.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه دلش را میشکنم اما او باز من را میبخشد و shout down  ام نمیکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت گوشی اش را خاموش نمیکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن میدهد و شماره اش همیشه در شبکه موجود است.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response نمیدهد.