X
تبلیغات
زولا
ستاره

پنج‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (3)

اموخته ام

__,_._,___ آموخته ام

 

آموخته ام که وقتی عاشقم ، عشق

 در ظاهرم نیز نمایان می شود.


 
آموخته ام که عشق مرکب

 حرکت است نه مقصد حرکت

.

. 
آموخته ام که هیچ کس در نظر ما کامل

 نیست تا زمانی که عاشقش شویم .


 
آموخته ام که این عشق است که

 زخم ها را شفا میدهد ، نه زمان

 
 
آموخته ام که تنها کسی مرا شاد میکند ،

 که بمن میگوید ، تو مرا شاد کردی


 
آموخته ام که گاهی مهربان بودن

 بسیار مهمتر از درست بودن است .


 
آموخته ام که مهم بودن خوبست

 ولی خوب بودن مهمتر است .


 
آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که

 از طرف کودکی داده میشود « نه » گفت .


 
آموخته ام که همیشه برای کسی که

 به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم ، دعا کنم .


 
آموخته ام که زندگی جدیست ولی ما نیاز به

 «دوستی» داریم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم .


 
آموخته ام که تنها چیزی که یک شخص میخواهد فقط

 دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش.


 
آموخته ام که زیر پوست سخت همه افراد کسی

 وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.


 
آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید ،

پس من چگونه میتوانم همه چیز را در یک روز بدست آورم

 
 
آموخته ام که چشم پوشی از

 حقایق آنها را تغییر نمی دهد.


 
آموخته ام که وقتی با کسی روبرو میشویم ،

 انتظار لبخندی از سوی ما دارد.


 
آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است

 که میتوان با آن نگاه را وسعت بخشید .


 
آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.


 
آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .


 
آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن .


 
و آموخته ام که قطره دریاست ، اگر با دریاست .


 
و آموخته ام که عشق ،  مهربانی ، گذشت ،

صداقت و بلند نظری خصلت انسانهای انسان است