شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

کوچه مهتاب


شاعرازکوچه ی مهتاب گذشت
لیک شعری نسرود
نه که معشوق نداشت
نه که سرگشته نبود
سالهابوددگرکوچه مهتاب بیابان شده بود