شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (3)

آدما


آدما از جنس برگند. گاهی سبزند، گاهی پائیزن و زردند. زمستون دیده نمی شن. تابستون سایبون سبزند. آدما خیلی قشنگن. حیف که هر لحظه یه رنگند.