چهارشنبه 29 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (9)

دلنوشته (5)

سکوتم از بی حرفی ها نیست از فراموشی ها نیست

سکوتم حاکی از درد است از نا گفته ها از سخن های خفته در سینه

از واژه هایی که راه گلویم را بسته اند نه گفته میشوند ونه شنیده

تنها برای بغض من آفریده شده اند