شنبه 25 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (1)

شاملو (2)

میان آقتاب های همیشه زیبای تو لنگریست

نگاهت شکست ستمگریست

و چشمانت با من گفته که فردا روز دیگریست


 شاملو