شنبه 25 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

نگاه


به دنبال چشمانی بودم پر از نگاه

نه تشنه نه خسته

فقط نگاه

نگاهی از اندیشه آیینه تازه تر

که بیدار کند در من تپش های اشتیاق را

که پروازم ...با این بال نگاه

آغازی است ...برای فردای فرداها