چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

نیا باران...

نیا باران زمین جای قشنگی نیست، نیا باران ! پشیمان میشوی از آمدن

من از جنس زمینم خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است و دیدم عشق را در بسته های زرد کوچک نسیه می دادند در اینجا قدر مردم را به جو اندازه می گیرند

در اینجا شعر حافظ را به فال کولیان دربه در اندازه میگیرند

نیا باران زمین جای قشنگی نیست...