دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (9)

حواست باشد...

 

حواست باشد مبادا دل عاشق را بشکنی

که آنگاه دگربند زدن دل شکسته اش بسی دشوار است

حواست باشد مبادا افکارت را به اندیشه هایش تزریق کنی

که انگاه او تنها بازیگری در صحنه نمایشنامه افکار توست

حواست باشد مبادا ابر چشمانش را تیره و تارکنی

که آنگاه با ریزش هر قطره اشک پاره ای از قلبش را لگد مال کردی

حواست باشد مبادا زبانت صاعقه ای بر آسمان رویاهایش شود

که آنگاه رنگین کمان آرزوهایش بزودی محو می شود

حواست باشد مبادا سرخی عشقش را با سیاهی ترس آغشته نمایی

که آنگاه سیاهی بر سرخی غلبه خواهد کرد

و وای بر آن... روز... وای بر او ...وای بر تو... وای بر آن سیاهی پایدار