چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (5)

شاملو


قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی  چنان که ببینی

یا چیزی  چنان که بدانی

من درد مشترکم

مرا فریاد کن

                                  شاملو


روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که نباشم

                                              

                                           شاملو