دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

لبخند


هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخند کسی نیاز نداشته باشد


 

شاد بودن بزرگترین انتقامی است که می توان از زندگی گرفت