دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (10)

شقایق


شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینجوری نوشت

هر گلی هم که باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی اجبار است زندگی باید کرد.