دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (3)

حبابحباب ها را دوست دارم با تو صادق هستند، می توانی آن طرفشان را ببینی، دلشان

 میترکد وقتی غصه داری.